Geschiedenis

Feiten en curiositeiten uit ons archief:

 

 

12-10-1922

Oprichting van het Christelijk Fanfarekorps ‘Concordia’ in de Gereformeerde Kerk aan het Oosteinde te Drachten.

 

31-08-1923

Eerste optreden onder leiding van meester Marra. Door het plaatsen van renteloze aandelen konden in december 1928 nieuwe instrumenten worden aangeschaft, wat de prestaties aanmerkelijk ten goede kwam.

 

1925

Het jaar wordt afgesloten met een batig saldo van ƒ 2,40.

 

1927

Aansluiting bij de Nieuwe Bond van Chr. Harmonie- en Fanfare korpsen in Friesland. Bij de eerste deelname aan een concours te Veenklooster behaalt Concordia een 1ste prijs in de 4de afdeling.

 

1933

Zijn we reeds bevorderd tot de afdeling Uitmuntendheid. In de eerste 15 jaar werden ruim 40 medailles, takjes en kransen aan het vaandel gehangen.

 

1940-1945

In de Tweede Wereldoorlog heeft Concordia steeds geprobeerd het hoofd boven water te houden. Ondanks stroomstoringen, brandstoftekorten en uitgaansverboden werd toch nog regelmatig gerepeteerd.

 

16-04-1945

Wordt een feestelijk bevrijdingsconcert gegeven door Crescendo, Excelsior en Concordia.

 

11-10-1945

"Na lang vergaderen wordt besloten het salaris van de dirigent te verhogen met 1 gulden, hetgeen uitkomt op ƒ 4, -. De verhoging wordt aanvaard."

 

1947

Bestond Concordia uit 3 korpsen met samen 150 leden.

 

1953

Bedraagt de contributie elke week 30 ct. te voldoen op de repetitie.

 

1955

In het voorjaar worden de eerste volledige uniformen aangeschaft, gemaakt door lid en voormalig dirigent Klazinga, kleermaker van beroep. Tot 1955 droeg men alleen een witte pet. Het korps laat zich ook een vlag aanmeten, omdat het oude vaandel te oud en 'snobistisch' was met al die rinkelende medailles ("o, zo veel").

 

1957

Concordia bestaat 35 jaar. Op Concordia wordt praktisch nooit tevergeefs een beroep gedaan. Het spelen op eerste Kerstdag bij bet ziekenhuis en het tehuis voor ouden van dagen is reeds traditie geworden. (Dat doen we nog steeds.) In dit jaar is het loon van de dirigent al opgetrokken tot ƒ 10,- per week.

 

1962

Dateerde het grootste gedeelte van bet instrumentarium nog van 1928.

 

1967

In dit jaar werd een grootse actie gehouden voor nieuwe instrumenten. Kerstbomen verkopen, 2000 ballpoints, een tombola, een cIoset rolactie, niets was te gek. De totale opbrengst was ƒ 16.000!

 

01-01-1968

Freark van der Bij, dirigent sinds 20 april 1926, wordt opgevolgd door Sierd de Boer.

 

01-01-1973

Het repetitiegebouw aan het Kleinzand wordt in gebruik genomen.

 

01-04-1973

Harm v.d. Meer volgt Sierd de Boer als dirigent op.

 

01-04-1977

Dirigent Jan G. Liefers neemt de dirigeerstok over.

 

01-01-1987

De showband verandert in een drumfanfare die in 1989 onder de naam Smalena verdergaat.

 

1996

Door een grote actie onder bedrijven en een gift van het Anjerfonds kunnen een aantal nieuwe instrumenten worden aangeschaft. C-klein, de derde afdeling van Concordia, gaat van start.

 

1997

Concordia bestaat 75 jaar.

  

2000

Jan Liefers dirigent sinds 1 april 1977  wordt opgevolgd vanaf 10 juli door Marron Teerds. Hij is 1 jaar dirigent bij Concordia.

  

2001

Concordia krijgt een nieuwe dirigent Durk Krol; hij begint augustus 2001

  

2002 -  2009

Concordia organiseerde de oranjemarkten op Koninginnedag 

30 april in Drachten.

  

2007

Concordia krijgt een eigen website: www.concordia-drachten.nl

Concordia bestaat 85 jaar.

 

2010

Concordia deed mee aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en werd kampioen in de 5e divisie!

 

2012

In maart ging Concordia voor het eerst sinds jaren weer naar het bondsconcours in Drachten, in de 5e divisie en behaalden een 1e prijs!

In september krijgen we een nieuwe repetitieruimte; MFA de Bouwen aan de Klaverweide te Drachten.

In 2012 bestaat Concordia 90 jaar! 3 november geeft Concordia een jubileumconcert, m.m.v. Regenboogkoor Drachten.

 

2013

Concordia deed in 2013 o.a. mee aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Ook speelden we bij de dodenherdenking in het Van Haersmapark.

In mei deed Concordia voor het eerst mee aan de Gouden Spiker Festival in Ureterp. Daar wonnen we de Gouden Spiker op het totaalprogramma, de 1ste prijs op het verplichte werk en 3e prijs op het solistisch werk.

 

2014

In april deden we mee aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en werden kampioen in de 5e divisie!

In juni gingen meedoen aan een muziekfestival op Schiermonnikoog; prachtige mooi muzikale dag met een mooi resultaat!

In november hadden we een prachtig donateursconcert m.m.v. de Peijesjongers!

 

2015

In maart organiseerde Concordia voor het eerst weer een rommelmarkt.

Dit jaar deden we ook weer mee aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. In juni deden we voor het eerst mee aan een Zomerfestival in Doezum.

We sloten het jaar weer af met een mooi donateursconcert m.m.v. onze jeugdleden!

 

2016

In februari een Valentijnsconcert samen met de leerlingen van Concordia.

Dodenherdenking in het Van Haersmapark.

Zeer geslaagd Gouden Spiker Festival; met de Sulveren Spiker in de prijzenkast!

Mooi optreden tijdens de Slachtemarathon.

Najaarsconcert m.m.v. popkoor Solid Sound Pop Vocals uit Drachten.

 

2017

Jubileumjaar Concordia bestaat 95 jaar.

In maart bondsconcours met een fantastisch resultaat; 1ste prijs met promotie naar de 4e divisie!

In juni gezamenlijk concert met de Peijesjongers op de Dam in Drachten.

In september oprichting Leerlingenorkest (LoCo).

In november kerkdienst begeleiden in de Oase in Drachten. 

En een jubileumconcert m.m.v. LoCo en vocale mannengroep Sânman & Sikke.

 

2018

In april deelname aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten voor het eerst in de 4e divisie en eindigden op de 3e plaats.

In juni deed LoCo mee aan het JeugdOrkestenFestival in Leeuwarden.

In november tijdens Sûkerbôle Concert de première van muziekstuk Secrets of the Infinite Voice van Arend Gerds.

In december kerstconcert m.m.v. vocaal ensemble Koarbizznizz in de Doopsgezinde kerk te Drachten.

 

2019

In juni deelname aan het muziekfestival op Schiermonnikoog; resultaat was 88 punten, de 1e plaats in de 4e divisie.

In november het najaarsconcert. Heerke Borger werd benoemd tot Ere-lid van Concordia.

 

2020

In maart deelname aan het Smallingerlandfestival.

Vanaf 14 maart brak de Covid-19 uit; muziek werd tot en met juni stil gelegd. Eind juni mochten we weer beginnen met repeteren op 1,5 meter, maar in oktober liepen de besmettingen alweer hoog op, repeteren zonder pauze, geen najaarsconcert en vanaf mits december weer in lockdown...

 

2021

Helaas geen nieuwsjaarsborrel.... pas eind mei begonnen de repetities weer, eindelijk! Eind juni nog een prachtig zomers buitenconcertje gegeven onder het carillon in het centrum van Drachten.

Zaterdag 13 november konden we nog net een najaarsconcert houden, zonder pauze/verloting. Eind november was er weer een lockdown en konden we voorlopig niet repeteren.

 

2022

Het jubileumjaar van Concordia, 100 jaar! Het begon in stilte, lockdown. Mits januari mochten we het nieuwe jaar inluiden met een Nieuwjaarsborrel met o.a. tompoucejes met het jubileumlogo.

Op de 1e repetitie in januari werden de nieuwe Concordiajassen uitgedeeld.

Begin maart de overhandiging van de nieuwe compositie ‘Color Concordia’ geschreven door Jan de Haan ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

In april een optreden bij de bekende Raket in Drachten, Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en het Koningsconcert.

Ook in april het Smallingerland Festival, deze werd georganiseerd door Concordia en werd gehouden in MFA de Bouwen in Drachten. Alle verenigingen uit Smallingerland deden daaraan mee.

In mei Dodenherdenking in Van Haersmaparkje in Drachten.

In juni deelnemen aan het muziekfestival op Schiermonnikoog, waar we een weekend verbleven met de club en een prachtig resultaat mee naar huis namen.

Eind juni de opening van muziekfestival Simmerdeis verzorgen, groot spektakel samen met dansgroep o.l.v. Angela van Arendonk.

Afsluiting van het seizoen met een BBQ!

In oktober een geslaagde reünie in het Elim kerkje op de Zuidkade in Drachten.

Op 19 november het Jubileumconcert dat werd gehouden in De Oase. Hoogtepunt de première van ‘Color Concordia’ van Jan de Haan (die ook aanwezig was). Medewerking werd verleend door mannengroep Sânman & Sikke en slagwerksolist Arjan Jongsma. Presentatie was van Andries de Haan.

Dit jaar waren er vele schoolprojecten op verschillende basisscholen in Drachten en dat leverde heel wat leerlingen op.

Acties ontbraken niet, eigen georganiseerde rommelmarkt, de bekende paaseitjes- en suikerbrodenacties.

We sloten het jaar af met een kerstnachtdienst in de Oase en de jaarlijks Kerstgroet in Neibertilla.

 

2023

Hieronder een aantal hoogtepunten van 2023:

(Her)start van LoCo (Leerlingenorkest Concordia). Twaalf enthousiaste leerlingen zijn weer begonnen, o.l.v. Durk Krol.

Begin april het voormalige BBB-concert gehouden, na jaren geleden weer opgepakt. Samen met Drachtster Harmonie en Crescendo een prachtig concert gegeven onder een nieuwe naam ‘De Drachtster Drie’ in de Fontein kerk in Drachten.

Deelname aan het Gouden Spiker Festival in Ureterp, met als resultaat de GOUDEN Spiker!

Optreden van LoCo tijdens Simmerdeis oftewel Simmersnein.

Najaarconcert in november met LoCo en onze leerlingen.

Eind december Kerstconcert met dameskoor Nova uit Groningen, kerstnachtdienst in de Zuiderkerk en de Kerstgroet in Neibertilla.

 

2024

In februari het Smallingerland Festival, deze werd georganiseerd door Looft den Heer in Oudega.

In maart een dubbelconcert samen met muziekvereniging AMDG uit Wehl in MFA de Bouwen.

 

Begin april deelname aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in de 4e divisie. We kwamen thuis met de kampioensbeker!

 

 


Concordia - Smalena

Van drumband naar Showfanfare Concordia versus Smalena

 

In de jaren vijftig/zestig ontstond er een tendens in ons land om naast een fanfare ook drumbands op te richten. Ook bij Chr.muz. ver. Concordia ont-stond op die manier een band die door het leven ging onder de naam 'Tam-boer, Trompetter en Lyra-korps Concordia'.

 

Werd de instructie in de beginjaren door eigen leden verzorgd, vanaf eind jaren zestig werd dit verzorgd door meer professionele instructeurs die hun sporen verdiend hebben in de militaire muziekwereld. Door toevoeging van een majorette peloton in 1972 onder de naam 'Showgirls' werd de naam van de band verandert in 'Showband Concordia'. Hun eerste optreden als showband was op 25 Augustus 1973 op Taptoe Schoonebeek. In 1974 werd overgeschakeld van de Besklaroen bezetting op een GD• bezetting (voor de niet muzikale lezer een Bes-klaroen is een trompet zonder ventielen en een GD-trompet is een instrument met 1 ventiel). Als wapenfeiten in het GD-tijdperk mogen genoemd worden een 1ste prijs met Lof op het Topshowconcours te Zwolle in 1976 en een jaar later eveneens een 1ste prijs op hetzelfde concours maar dan in Emmeloord. Naar aanleiding van deze resultaten kreeg de band in 1977 de eervolle uitnodiging voor deel¬name aan het televisie program¬ma 'Charmonie' van de NCRV TV in 1978. Nadien zakte het niveau evenals het ledenaantal door diverse oorzaken, maar vooral door dat we op een dood spoor kwamen v.w.b. de GD-muziek.

 

Vanaf die tijd is er door de toenmalige showbandcommissie een ± 6 jarige lobby (over uithou-dingsvermogen gesproken!) gevoerd voor een Showfanfare bezetting (in tegenstelling tot voornoemde instrumenten zijn dit dus blaasinstrumenten met 3 ventielen). In 1987 werd dan ook volledig overgestapt op deze nieuwe bezetting. Het eerste optreden als 'Show en Drumfanfare Concordia' was Taptoe Drachten editie 1987. Nadien steeg het ledental weer gestaag. De spectaculaire groei kwam nadat de 'Showen Drumfanfare Concordia' als zelfstandige vereniging verder ging onder de naam Smalena. In 1988 werd hiertoe de eerste aanzet gemaakt door het toenmalige bestuur van Concordia om de vereniging op te splitsen in twee nieuwe verenigingen.

 

U begrijpt als wij dit als bestuur hadden doorgevoerd deze krant waarschijnlijk niet gedrukt had hoeven worden, want dan had Concordia zijn 65 jarig jubileum in '87 als laatste jubileum gevierd en waren er twee volledig nieuwe verenigingen ontstaan!. Uit historisch oogpunt is toen besloten om de oudste rechten bij bet orkest gedeelte te laten. De eigenlijke reden tot deze afsplitsing was de vermeende onderlinge concurrentie, A-orkest + B-orkest enerzijds en Sbowbandlsbowgirls + Jeugddrumband anderzijds, binnen de vereniging. Het was zelfs zo dat de meeste leden van beide stromingen, en dan met name de vaste kern, elkaar alleen maar zag op de jaarlijkse ledenvergaderingen en eventueel op een muziek uitvoering van de gehele vereniging. Dit was uiteraard niet gezond voor het echte 'Concordia-gevoel'. Waar bij duidelijk gesteld mag worden dat de hele afsplitsing in goede harmonie is verlopen en dat we als goede vrienden uit elkaar gegaan zijn. Besloten werd dan ook om een nieuwe vereniging op te richten onder de naam 'Chr. Showen Drumfanfare Smalena Drachten'. Deze werd opgericht op 2 januari 1989.

 

De Chr. Show en drumfanfare Smalena is nu uitgegroeid tot een toonaangevende Show en Drum-fanfare met een grote jeugdafdeling die zich uitstekend weet te manifesteren op de diverse optredens. Professionele instructie en geheel eigen muziek zorgt voor brede belangstelling in binnen en buitenland. In augustus '97 zal de seniorenband van Smalena een groot optreden verzorgen in Frankrijk. 1997 is voor Smalena zo wie zo een goedjaar. Bij de NFCM- showkampioenschappen wist zij beslag te leggen op de kampioenstitel in hun divisie, ook de jeugdband wist zich kranig te weren door een tweede prijs in de juniorenklasse te veroveren.

  

 

Drachten, 3 juli 1997